5 skäl för ditt företag att ha ett white paper

Syftet med ett white paper är att informera, inte sälja. Det kan vara mer eller mindre formellt beroende på bransch och målgrupp, men tonen i ett white paper är per definition saklig och förklarande. Ett white paper lutar sig mot fakta, analys och välgrundade argument.

White papers används i första hand i B2B-marknadsföring. Se där, nu sa jag ändå ”marknadsföring” fast jag hävdade ovan att syftet med ett white paper inte är att sälja. Men det ÄR ju det, egentligen. Det får bara inte märkas i språket, som bör vara objektivt i sig. Den övergripande målsättningen med ett white paper är att undervisa och instruera om ett fenomen, problem, en trend eller utmaning som rör den tänkta mottagaren av dokumentet. Att erbjuda en möjlighet att informera sig. I slutändan påverkas förhoppningsvis läsaren i en riktning, där hen fattar beslut som gynnar företaget bakom texten.

Ett exempel:

Ett mjukvaruföretag utvecklar ett managementsystem, som hjälper användaren att hålla ordning på och följa upp kundkontakter. Mjukvaruföretaget låter skriva ett white paper, där de lägger fram aktuell kunskap och fakta om fördelarna med kundvård, olika hinder och dilemman företag kan stöta på i sin kundhantering, samt vägar ut ur problemen. Företaget säljer alltså inte in sin egen produkt i texten, men presenterar lösningar som företaget kan erbjuda. Genom att skriva ett white paper marknadsför de med andra ord indirekt sin produkt.

White papers kan vara mycket kraftfulla verktyg i marknadsföringen av ditt företag, oberoende vilken bransch du verkar i. De tillför läsaren värde i form av insikter och bildning. Jag har här listat fem punkter för att demonstrera hur white papers kan gynna din verksamhet:

Det klassiska vara på-säljandet fungerar inte längre som förr

Konsumenter och andra brukare har blivit mer källkritiska, och fattar i högre utsträckning köpbeslut baserade på fakta, information och jämförelser, inte som en följd av övertalning. Därför behövs det alternativ till den traditionella ”försäljarstilen”. White papers fungerar så, att de ska förse den intresserade med information som väcker nyfikenhet eller underlättar ett köpbeslut, men inte uttalat säljer något.

Journalister använder sig gärna av white papers

Ett white paper är ett resultat av research, kostnadsfritt och klart att användas. Att göra research tar tid, och tidspressade journalister använder gärna färdigsamlad fakta från en pålitlig källa. Eftersom yrkesetiken stipulerar att källan måste anges (gäller inte bara för journalister), så betyder det att ditt företag får synlighet i media! Det är utmärkt PR!

Ditt företag etablerar ett rykte som expert

Ett white paper tar upp något aktuellt ämne som rör den businessomgivning där ditt företag befinner sig. Det är inte bara information, utan också trend- och samtidsanalys. Vad det än handlar om, så visar det att ni hänger med i tiden och verkligen förstår de frågor och utmaningar som er bransch möter. Företagets trovärdighet ökar, och ni sticker ut som en auktoritet inom er affärsgren.

White papers är förmånliga

De kräver ingen vidlyftig layout, och kan distribueras till i princip ingen kostnad. Ett omsorgsfullt skrivet white paper kan bli långvarig PR för ditt företag, utan att ni behöver anstränga er särskilt mycket. Och även om ni bestämmer er för att anlita någon som skriver det åt er (vilket kan vara en god idé om ni inte har folk i huset som har mycket tid att lägga på research, skrivarbete och bearbetning), så handlar det om en engångsavgift som betalar sig tillbaka flerfalt.

”Det är klart man hänger med…”

De flesta vill känna sig bildade och upplysta. Ingen vill vara den som släpar efter. Och här får de information, klappad och klar, och behöver inte leta reda på den själv! Vare sig det handlar om att vilja hänga med i sin bransch, informera sig eller briljera med sina nyvunna kunskaper inför kollegorna, så är ett white paper ett utmärkt sätt att tillfredsställa emotionella och rationella behov av att vara påläst och uppdaterad.

I en tillvaro av skrikiga och påträngande reklambudskap som vi bara klickar i papperskorgen, fungerar white papers som ett resonabelt alternativ, som har mycket bättre förutsättningar att överleva och verkligen bli lästa.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *