Vad måste en copywriter vara duktig på?

En copywriters uppgift är att skriva, vilket väl inte borde komma som någon chock med tanke på att halva begreppet består av ordet writer. När det gäller copy, uppstår ofta frågor. Copy syftar i det här sammanhanget på text som på sätt eller annat används i marknadsföringssyfte.

Men vad är det egentligen en copywriter bör kunna? Jag utgår här från ett frilansperspektiv, eftersom in-house copywriters har en delvis annorlunda arbetsbild.

Text är inte bara text

Alla kan skriva något, men en copywriter har stor kunskap om hur en text ska byggas upp på ett fängslande sätt. En skicklig copywriter skickar ut läsaren på en slippery slope, ett begrepp myntat av den amerikanska copywritern Joseph Sugarman. Slippery slope innebär att första meningen får dig att läsa andra meningen. Som i sin tur får dig att läsa tredje meningen… Och så fortsätter det så ända till slutet.

För att en text ska fungera på det här snärjande sättet krävs eftertanke, planering och inte minst olika knep, som copywritern har koll på. En copywriter håller sig uppdaterad på trender och tidsanda, men är också väl förtrogen med eviga sanningar om marknadsföring. Ett exempel på en sådan sanning är att det lönar sig att anspela på den känslomässiga sidan hos människor. Hur och när, det vet copywritern!

Uppdragsgivarens perspektiv

En copywriter skriver inte hej och hå efter eget huvud. Copywritern blir anlitad, oftast av ett företag eller en organisation, som är i behov av marknadsföringsmaterial i form av text. Tanken är att texterna ska vara som skrivna av uppdragsgivaren själv. Det innebär att en copywriter måste vara en mycket god lyssnare. Copywritern bör ställa noggranna frågor kring vilka kundens mål med texten är, och agera efter de målen. Om företaget tillämpar någon kommunikationsstrategi, bör copywritern ta del av den, så att slutresultatet blir i linje med företagets övriga kommunikation.

Uppdragsgivaren har dock inte alltid en färdig plan. Som copywriter kan det hända att du förväntas komma med egna idéer åt företaget som anlitat dig. Vad är väl roligare än en sådan chans? Det är därför…

En copywriter är en beläst och kunskapshungrig person

Som copywriter måste du ständigt sätta dig in i nya kunskapsområden. Det kräver att du av naturen är nyfiken, och även beter dig nyfiket, det vill säga läser, går kurser och förkovrar dig. Det spelar inte så stor roll vad du hittar på – en bred allmänbildning kan inhämtas på flera sätt. Ju mer ”lärd” du är, desto lättare får du uppslag och idéer. Tröskeln blir också lägre att ta in nya områden, eftersom så många saker hänger ihop på olika, kluriga sätt.

Även om skrivandet är copywriterns huvuduppgift, är det till hjälp i yrket att utveckla sina färdigheter även på vissa andra områden. Ett marknadsföringsbudskap online vinner på en genomtänkt inramning, så om inte för annat så kan det vara bra med tanke på marknadsföringen av dina egna tjänster att behärska något som hjälper till med detta. Det kan handla om sökmotoroptimering, grafiska kunskaper, fotografering och bildbearbetning, digitalt tecknande eller programmering. Min erfarenhet är att visualitet är mycket viktigt för att nå fram med din egen marknadsföring, även om det inte direkt har med dina färdigheter som copywriter att göra!

Dessa tre punkter måste en copywriter absolut vara duktig på!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *