Så blir du kreativ on-demand

Det är skillnad på att skriva som yrke och att skriva som hobby. I hobbyverksamhet finns normalt sett inga krav på prestation, medan yrket kräver att man producerar text. Producerar text. Det innebär att det kan vara till hjälp att automatisera sitt skrivande så långt det går.

Vi ser ofta text och skrivande som något konstnärligt och inspirationsdrivet. Men inspirerade känner vi oss långifrån alltid. Ändå kan vi inte som yrkesskribenter sitta och vänta på att få lust, inspiration och idéer, utan det måste hända saker hur vi än känner oss.

En sak som underlättar är förstås att det ofta finns någotslags uppdrag, förväntning eller annan riktning att röra sig mot. En bild av vad som ska göras. Det erbjuder ett slags hävstång som hjälp för att komma igång. Men en mall är heller inte fel att använda sig av.

En mall kan jämföras till exempel med hur vi lär oss skriva uppsats i det akademiska. Det ska vara vissa bitar med: inledning, bakgrund, teori, metod, material, redovisning av resultat, analys, avslutning – sådant. Dessa är beståndsdelarna för en akademisk textprodukt. Och sedan fyller vi dem med text.

Samma typ av malltänk kan användas för en marknadsföringstext, ett blogginlägg, en kolumn osv. Det går att utveckla egna mallar, utifrån sin egen erfarenhet skönja mönster i texter och definiera de olika delarna en viss typ av text vanligtvis består av. Men det finns också färdiga mallar.

En mall är som ett skelett. När skelettet väl är på plats, kan man börja fylla på med sådant som får skelettet att fungera, såsom muskler, senor och andra anatomiska nödvändigheter – en sammanhängande helhet. Slutligen gör vi helheten vacker, och förser den med hud, hår, anletsdrag och annat, som gör den underliggande strukturen levande och behaglig att titta på (läsa).

Exempel på en tämligen abstrakt mall för texter med avsikt att sälja är AIDA, som står för Attention, Interest, Desire, Action. Det gäller att få uppmärksamhet, sedan väcka intresset, sedan väcka begäret, och slutligen få läsaren att vidta någon åtgärd, som att trycka på en köp- eller prenumereraknapp. AIDA kan du bryta ner i mindre beståndsdelar för att skapa dina egna personliga mallar, mer konkreta och detaljerade, baserade på dina egna kunskaper, erfarenheter och preferenser.

Mallar gör arbetet lindrigare, eftersom hjulet inte behöver uppfinnas på nytt varje gång. Det underlättar att betrakta text och skrivande som hantverk, inte som konst, för det senare kan skapa onödig prestationsångest. Kreativ och inspirerad blir du när du kommer igång, och då är det bra att mekanisera de första stegen, så din hjärna automatiskt börjar ställa in sig på skapande arbete framöver.

Om bloggen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *